درایران IOM

سازمان بین المللی مهاجرت فعالیت های خود را در جمهوری اسلامی ایران از اوایل سال 1990 آغاز نموده و در تاریخ 05 سپتامبر 1995 به عنوان عضو ناظر، به عضویت سازمان بین المللی مهاجرت در آمد وسرانجام در تاریخ 27 نوامبر 2001 توسط شورای حکام سازمان به عنوان عضو کامل پذیرفته شد. تا پایان سال 2000 میلادی، این سازمان با همکاری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) حدود ۳۷۰،۰۰۰نفر از اتباع کشور افغانستان را بصورت داوطلبانه به کشورشان بازگرداند. از سال 2004، این سازمان رویکرد پناهنده - مهاجر محور خود را تغییر داده و رویکردی نوین با محوریت سیاست گزاری و برنامه ریزی را اتخاذ نموده است تا بتواند از طریق همکاری نزدیک تر با دولت جمهوری اسلامی ایران نقش پر رنگ تری در توسعه مدیریت پویایی جمعیت و چالش های فراروی کشور در این راستا، ایفا نماید.