خانواده های آسیب پذیر

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) ایران و افغانستان با همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران (اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی) و دولت افغانستان، در نظر دارد تعداد 44 خانوار واجد شرایط افغان را که در کشور جمهوری اسلامی ایران به صورت قانونی اقامت دارند از میان متقاضیان و به صورت داوطلبانه، جهت بازگشت به کشور افغانستان با ارائه تسهیلات ویژه باز گرداند.

شایان ذکر است که تامین مالی این پروژه توسط کشور نروژ انجام می شود و IOM به عنوان مجری و ناظر اجرای طرح فوق عمل می نماید.

هدف این طرح کمک به بازگشت اتباع افغانی مقیم ایران (گزینش شده توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی جمهوری اسلامی ایران) به کشور جمهوری اسلامی افغانستان و حمایت ایشان جهت راه اندازی کسب و کار پایدار در راستای ابقاء ایشان در موطن اصلی و در نتیجه کمک به بازسازی کشور افغانستان است. افراد واجد شرایط علاوه بر دریافت کمک هزینه های سفر و ایجاد اشتغال، در شرایط خاص (شرایط سنی)، مشمول دریافت کمک هزینه های آموزش فنی و حرفه ای و اسکان در کشور مقصد نیز می باشند. لازم به ذکر است که مراحل گزینش و اعزام این افراد در کشور جمهوری اسلامی ایران و مراحل تکمیلی پرداختتسهیلات در کشور افغانستان و تحت نظرIOMافغانستان انجام خواهد شد.